Pogoji

PRAVNO OBVESTILO

S pričujočimi spletnimi stranmi vam podajamo splošne informacije o družbi Klemavet, d.o.o. , o njenem poslovanju in njenih storitvah. S tem obvestilom seznanjamo vse obiskovalce Klemavet spletne strani o pravilih njegove uporabe. Z nadaljnjo rabo te spletne strani pristajate na pravila iz tega obvestila.
Med brskanjem po Klemavet spletni strani ste popolnoma anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. V kolikor bi jih potrebovali zaradi korespondence, registracije na straneh, nakupa ali sodelovanja v spletnih raziskavah, vas bomo posebej zaprosili, da nam prostovoljno zaupate ime, elektronski naslov, ipd. V tem primeru Klemavet jamči za zaupnost osebnih podatkov.
Vse informacije s Klemavet spletnih strani so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Klemaveta. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: © Klemavet, d.o.o.
Klemavet bo zagotavljal točnost in ažurnost podatkov na svojih spletnih straneh z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.
Klemavet si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila, pri čemer ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Klemavet, d.o.o. spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Podatkov o uporabniških računih ne bomo posredovali drugim uporabnikom ali tretjim osebam.
Vaš elektronski naslov, ki ga posredujete ob oddaji povpraševanja na spletni strani, ob prenosu e-priročnika ali v ostalih primerih, ko vpišete svoj email na spletni strani, nam bo služil le za obveščanje o novicah, povezanih z Klemavet, d.o.o.
Klemavet, d.o.o. ne bo preverjal, urejal ali razkril podatkov ali vsebin, ki so jih posredovali obiskovalci preko spletne strani, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno da: se zaščitijo interesi in pravice Klemavet, d.o.o. ali da se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.